PG Monitoring System AB

Video

What we can do at PG Monitoring System AB

                   Subtitles in English, Russian and Chinese


PGweb 

Övervakningssystemet för fjärrvärme och fjärrkyla.

Vi erbjuder kompletta övervakningssystem för fjärrvärmenät och fjärrkylenät. Med modern teknik i form av GPRS har vi tagit steget in i den trådlösa världen som i sin tur öppnar nya möjligheter till övervakning av geografiskt spridda objekt. Förebyggande underhåll är ett sätt att säkerställa fjärrvärmenätens kvalitet och att öka dess livslängd. 

 

Pipeguard

Väldesignade produkter för fjärrvärme och fjärrkyla, läcksökning, fuktproblem, sensorer

Våra moduler är designade med erfarenheter i mer än 45 år och utvecklade i för de tuffa miljöer som de ska användas i. Känsligheten är styrkan och pålitligheten är produkternas signum. Vad man än behöver få reda på om distributionsnäten kan vi hjälpa till att fånga in.