Referenslista


 • Umeå Energi AB - leverans och driftsättning av nätövervakningssystem med över 600 fukt- och nivålarmenheter samt ett 20-tal pumpar i fält anslutna via två-trådsbus och ethernet. 

 • Sundsvall Energi AB - leverans och driftsättning av nätövervakningssystem med över 400 fukt- och nivålarmenheter samt ett 10-tal pumpar i fält anslutna via två-trådsbus och ethernet. Samt 40 GPRS fuktlarm testas i norrlänskt klimat och täckningsförhållande.

 • Södertörns Fjärrvärme AB - leverans och driftsättning av nätövervakningssystem med 10-talet fuktlarmenheter anslutna via två-trådsbus.

 • Fortum Värme samägt med Sth stad AB - leverans och driftsättning av nätövervaknings-system med ca 600 fukt- och nivålarmenheter i fält anslutna via GPRS-VPN tunnel direkt mot Maingate & Telenors mobilanät och två-trådsbus. SCADA system från Wonderware.

 • Karlskoga Energi AB - leverans och driftsättning av nätövervakningssystem med 30-talet fuktlarmenheter i fält anslutna via GPRS-modem.

 • Gävle Energi AB - leverans och driftsättning av nätövervakningssystem med 160-talet fukt och nivålarmenheter i fält anslutna via GPRS-modem.

 • Vattenfall Uppsala - Installation av 300-talet nivålarmsenheter pågår via GPRS-VPN tunnel direkt mot Maingate som kör i Telias mobilanät. SCADA system Citect.

 • Telge Nät AB - leverans och driftsättning av nätövervakningssystem med 25-talet fukt och nivålarmenheter i fält anslutna via GPRS-modem. SCADA system iFIX.

 • Mälarenergi AB -leverans och driftsättning av nätövervaknings-system med fukt- och nivålarmenheter i fält anslutna via GPRS-VPN tunnel direkt mot Maingate i Telias mobilanät. SCADA system från Wonderware.

 • Tekniska Verken Linköping - leverans och  kammarlarm system med 10-talet fukt och nivålarmenheter i fält anslutna via GPRS-modem.

 • Green Energy Staden ST. Paul USA - övervakning av fukt i rörens isolering i downtown.

 • Övik Energi -leverans och driftsättning av nätövervaknings-system med fukt- och nivålarmenheter i fält anslutna via GPRS-VPN tunnel direkt mot Maingate i Telias mobilanät. SCADA system från Wonderware.

 • Göteborg Energi - har anslutit ett 15-tal fukt och nivålarms enheter till SPG.

 • Ett antal mindre verk som provar sig fram med ett mindre antal moduler för utvärdering.

 • Amman, Fjärrkyla - fjärrvärrme övervakning med ett antal fuktlarmsmoduler. Leverans genom Mittel Fjärrvärme.

 • Mittel fjärrvärme - köper in en SPG 4.0 server som placeras hos oss på Pipeguard för övervakning med microPG moduler åt sina kunder i större och mindre nät.

PG Monitoring System AB

Huvudkontor
Industrivägen 22
901 30 Umeå
Tel. 090-3493310

Filialkontor

Örnsköldsvik
Postadress 81
Postnummer Övik
Tel. xxx- xxxxx

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Nyhetsbrev
Anmäl dig till våra nyhetsbrev.
Namn
E-post

Dela Pipeguard

Dela vår sida med vänner