microPG

Nyhet
Ett modernt hjälpmedel för tidig upptäckt av läckage i prefabricerade fjärrvärmeledningsrör. Pipeguard modulen microPG är en ny övervaknings- och mätenhet för användning i fjärrvärmenät med ett antal unika egenskaper. Den har mycket hög känslighet för att tidigt kunna upptäcka utläckande medievatten med låg ledningsförmåga.

Genom en speciell mätmetod, mätning av den resistiva delen av impedansen (AC-resistans) mellan larmtråd och stål/kopparrör, inverkar inte längden av den övervakade fjärrvärmeledningssektionen på känsligheten.
 
På så vis kan denna göras hög utan att kapacitansen påverkar mätvärdet. Detta medför att en viss mängd fukt/vatten ger samma mätvärde oberoende av sektionslängden.
Den kan hantera larm och skicka SMS, fjärrkonfigureras, leverera data till SQL server, konfigureras i SCADA eller webbsystem samt läsas av i Excel. (För Excel avläsning måste OPC måste installeras.)
 
Kan kompletteras med ett skyddande GEL på kretskortet för ökad tålighet mot inträngande fukt i kapslingen.
Inte illa för en larmmodul som klarar upp till 8 km larmtråd i två kanaler.

PG Monitoring System AB

Huvudkontor
Industrivägen 22
901 30 Umeå
Tel. 090-3493310

Filialkontor

Örnsköldsvik
Postadress 81
Postnummer Övik
Tel. xxx- xxxxx

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Nyhetsbrev
Anmäl dig till våra nyhetsbrev.
Namn
E-post

Dela Pipeguard

Dela vår sida med vänner