Trender


Mätning ses som mer och mer en självklarhet inom de större bolagen och de små väntas följa de stora framöver. Större och större efterfrågan om mätningar på fjärrkyla både inom och utom Sveriges gränser gör att vi ser en ökad försäljning inom det området de närmaste åren. Vi har under 2009-2013 även utvecklat en del nya produkter samtidigt som den ordinarie verksamheten expanderat i en rasande takt.

Modulen microPG blev en storsäljare och pulsPG modulen som består av en egenutvecklad Gateway och inköpta mätmoduler från Stateview tror vi kommer bli en stark produkt först och främst utomlands. Då till en början i Mellanöstern och Asien i samband med fjärrkyla applikationer. Under 2013 togs också en ny fyrkanalig modul fram som vi döpt till miniPG. Den kommer på sikt att fasa ut den äldre PG1104 modellen. Fördelen med den nya miniPG är digitala kretsar och dual SIM som ökar säkerheten på platser med svaga mobila nät.

Vi har även under 2013 utvecklat en ny generation av System Pipeguard, version 5 som kommer att förenkla och förbättra övervakningen med hjälp av nya smarta funktioner. Intresset för företagets produkter och övervakningssystem är stort både vad gäller mät- och larmenheterna Pipeguard 1104, microPG och pulsPG, som detekterar fukt i ledningsnät, samt den trådlösa och batteridrivna enheten MT713, som larmar för vatten i kammare och brunnar. Vi förväntar oss också en ökad försäljning utomlands ibland annat Kanada, Mellanöstern, Asien och USA. Senaste året har vi ökat samarbetet med Stateview och Mittel Fjärrvärme i främst Nordamerika där vi har för avsikt att försöka ta jobb tillsammans i Kanada. Mittel har kunder i ett flertal länder som Sydkorea, Norge samt Amman och behovet av ett larmsystem växer med antalet nya anläggningar.

PG Monitoring System AB

Huvudkontor
Industrivägen 22
901 30 Umeå
Tel. 090-3493310

Filialkontor

Örnsköldsvik
Postadress 81
Postnummer Övik
Tel. xxx- xxxxx

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Nyhetsbrev
Anmäl dig till våra nyhetsbrev.
Namn
E-post

Dela Pipeguard

Dela vår sida med vänner