PG Monitoring System AB


Historik
Bolagets verksamhet startade den 20 april 2006 genom avknoppning av produkten Pipeguard från Stateview AB till det nya fristående bolaget PG Monitoring System AB. Samtidigt övertogs även pågående affärsverksamhet, till delen som omfattar larmsystem för övervakning av fukt- och vattenskador i fjärrvärmenät. Det tidigare nära samarbetet med Umeå El & VVS Automatik AB permanentades genom delägarskap i PG Monitoring System AB.

Under 2012 såldes majoriteten av aktierna och till lika Umeå El & VVS Automatiks andel till Mittel Fjärrvärme. För bolagets del var detta ett naturligt steg mot en mer enad satsning av utlandsmarknaden som tog fart under samma år.

Under de dryga sju år som företaget verkat har viktiga order erhållits från bl.a Fortum Värme i Sthlm, Gävle Energi resp. Karlskoga Energi och Vattenfall Värme i Uppsala, Telge Nät AB, MälarEnergi i Västerås, Övik Energi, Skellefteå Kraft, Härnösand Energi och Miljö, Växjö Energi samt en rad mindre anläggningar i våra återförsäljares regi.

Utbyggnaden av övervakningssystemen vid Umeå resp. Sundsvalls Energi fortsätter. Vi har också kunder i USA, Norge, Amman, Polen, Österrike och Kina mm

PG Monitoring System AB

Huvudkontor
Industrivägen 22
901 30 Umeå
Tel. 090-3493310

Filialkontor

Örnsköldsvik
Postadress 81
Postnummer Övik
Tel. xxx- xxxxx

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Nyhetsbrev
Anmäl dig till våra nyhetsbrev.
Namn
E-post

Dela Pipeguard

Dela vår sida med vänner