Ett

Pipeguard Web System


A USERFRIENDLY MOISTURE ALARM

When we developed the new Pipeguard Web, we really did our utmost to ensure everything would be as easy to use as possible.

There are only two things you need to remember: Connect the alarm unit to a power source and bring your mobile phone so you can receive alarms. It's usually the most user friendly tools that make the biggest difference!
Två

Pipeguard Web System


VÄRLDENS MEST LÄTTANVÄNDA FUKTLARM

När vi utvecklade nya Pipeguard Web, gjorde vi verkligen vårt yttersta för att allt skulle bli så lätt som möjligt att använda.

Det bara två saker du behöver komma ihåg: Ansluta larmenheten till en strömkälla och ha med dig mobiltelefonen så att du kan ta emot eventuella larm. Det är ju oftast de mest lättanvända verktygen som gör störst nytta!
Tre

Robusta konstruktioner


Våra moduler är anpassade för den tuffa miljön där de ska sitta.

Vi behandlar kretskorten med GEL i de mest utsatta miljöerna. Alla moduler har inbyggt åskskydd och tillbehör som gör installationen extra enkel. Specialdesignade givare för fjärrvärme.
Fyra

Fuktlarmsmoduler och kammarlarm


Våra moduler är anpassade fjärrvärme och fjärrkyla applikationer. De blir tillsammans med PG webb ett komplett övervakningssystem för ett distributionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla. Alla tänkbara mätvärden man behöver hålla koll på kan vi tillgodose med vårt system och våra moduler. Allt ifrån fukt i isoleringen på rören till temperaturer, tryck, flöden och RH fukt i luften för att nämna några. Vi kan hålla koll på nivåer och vatten läckage i fjärrvärmekammare med moduler anpassade för detta.

Pipeguard - management system for district heating


We offer complete management system for district heating and cooling. With modern technology such as GPRS, we have taken the plunge into the wireless world, which in turn opens up new possibilities for monitoring of geographically distributed objects. Preventive maintenance is one way to ensure the district heating and cooling network quality and to prolong its life.

PG Monitoring System AB

Main office
Industrivägen 22
901 30 Umeå
Tel. +46 90-3493310

Branch office

Örnsköldsvik
Postadress 81
Postnummer Övik
Tel. xxx- xxxxx

Newsletter

Sign up for our newsletter
Newsletter
Sign up for our newsletters.
Name
Mail

SharePipeguard

Share our site with friends